Pensioen in België

Wanneer u naar België gaat verhuizen bent u wellicht nog niet direct bezig met uw pensioen. Toch is het belangrijk om u ook hierover goed te informeren. Er zijn namelijk een aantal verschillen tussen Nederland en België wanneer het aankomt op het pensioen.

Vervroegd pensioen

Bij onze zuiderburen gaan veel mensen vaak met vervroegd pensioen. Dit komt meestal doordat er bijvoorbeeld reorganisaties in het bedrijf plaats vinden waar men werkzaam is. Uit recent onderzoek is gebleken dat nog maar één op de drie 55-plussers in België nog werkt.

Nederlanders in België

Fiscaal en sociaal gezien zal er voor u niet veel veranderen wanneer u enkel in België gaat wonen maar in Nederland werkzaam blijft. Echter wanneer u met pensioen gaat, dient u in België wel belasting te betalen over uw particuliere pensioen. Daarom is het van belang dat wanneer u met pensioen gaat, u niet vergeet om vrijstelling aan te vragen voor de Nederlandse heffingen.

Grensarbeider

Wanneer u in België woont maar u werkt in Nederland dan bent u een grensarbeider. U blijft in dat geval, zoals boven vermeldt, sociaal verzekerd in Nederland. Daarnaast bouwt u in Nederland een AOW pensioen op. U bouwt ook nog eens een aanvullend grensarbeiderpensioen op, voor veel grensarbeiders is dit onbekend. U bouwt per jaar een aanvulling op het buitenlandse wettelijke pensioen op. Deze regeling is zeer aantrekkelijk wanneer u vervroegd met pensioen gaat.

Voorbeeld

Om bovenstaande uit te leggen geven wij u hier een voorbeeld.
Wanneer u voor uw 65ste verjaardag met vervroegd pensioen gaat, dan krijgt u in aanvulling op uw Nederlandse (vervroegde) pensioen een aanvullend Belgisch grensarbeiderspensioen. Ieder jaar dat u als grensarbeider gewerkt heeft, heeft u een bepaald vastgesteld bedrag opgebouwd. Wanneer u bijvoorbeeld 9 jaar als grensarbeider gewerkt heeft dan kan het zomaar zijn dat u zo’n €350 extra per maand zult ontvangen. Zodra uw AOW pensioen aanvangt zal men kijken wat er nog over is van het opgebouwde bedrag. Dit bedrag kan dan als aanvulling uitbetaald worden.

Belgisch pensioen

België kent drie verschillende pensioenstelsels. Deze zijn het werknemersstelsel; het zelfstandigen stelsel en het stelsel van de overheidssector. Per stelsel verschillen de pensioenen en de daarbij horende bijdragen. Daarnaast bestaan er voor verschillende beroepen ook nog bijzondere stelsels. Denk hierbij aan het pensioenstelsel voor mijnwerkers, vlieg en luchtvaartpersoneel en journalisten.

Uitbetaling pensioen in België

In België worden de pensioenen uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen, afgekort tot RVP; de FOD Financiën of door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, afgekort tot DOSZ. De meest voorkomende manier om het geld te ontvangen is via uw bankrekening.

Tips

50plusplein – Nieuws en informatie voor 50-plussers