Huis huren

Het is natuurlijk mogelijk om een woning te huren in plaats van te kopen. Als u van plan bent een woning te huren is het verstandig bewust te zijn van een aantal zaken. Hier vindt u meer informatie over het huren van een huis in België.

Huurovereenkomst

Vanzelfsprekend is aan het huren van een huis een huurovereenkomst verbonden. Hierin moeten tenminste de huurvoorwaarden in staan, en de prijs. Bij de huurovereenkomst moet verplicht een bijlage worden gevoegd met daarin informatie over de veiligheid, bewoonbaarheid, gezondheid, herziening van de huurprijs en de indexering van de woning.

Duur van het huurcontract

Hoe lang de huurovereenkomst die wordt aangegaan duurt, moet onderling worden bepaald. Hiervoor zijn in België drie regelingen.

  • Huur van korte duur; contract van maximaal drie jaar met een opzegtermijn van drie maanden.
  • Huur van negen jaar; dit contract moet minimaal zes maanden voor het einde van de termijn worden opgezegd. Zo niet, dan wordt het contract automatisch met drie jaar verlengd. Het contract kan alleen onder specifieke voorwaarden voortijds worden ontbonden door de huurder.
  • Huur van lange duur; dit contract loopt langer dan negen jaar. De einddatum wordt bij het opstellen van de huurovereenkomst vastgesteld. Een van de partijen moet na de termijn nog wel de overeenkomst ontbinden, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Als het contract niet wordt opgezegd dan wordt het automatisch met drie jaar verlengd.
  • Huur van levenslange duur; dit levenslange huurcontract kan niet door de verhuurder worden opgezegd, maar alleen door de huurder. De opzegtermijn is drie maanden.

Huurprijzen in België

Anders dan in Nederland zijn de huurprijzen niet aan regels gebonden. De huurprijs wordt vastgesteld door de verhuurder en de huurder, en is afhankelijk van onder andere de ligging, faciliteiten en huurvoorwaarden. De huurprijs die in het contract staat kan niet zomaar worden aangepast. Alleen de inflatie kan jaarlijks worden verrekend, waardoor de prijs iets kan veranderen. Verder kan een huurprijs alleen worden herzien als het contract is afgelopen of wordt vernieuwd. Als er een prijsherziening wordt doorgevoerd mag de huurder ervoor kiezen het contract op te zeggen, met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn.

Oriënteren op emigratie naar België

Om u alvast goed te kunnen oriënteren in België is het handig om een tijdje te verblijven op een vakantiepark in België.  Hier vindt u alle luxe en gemak om rustig de omgeving te verkennen, of alvast te verblijven tijdens de eerste periode van uw emigratieproces.

Verdeling kosten

Het is belangrijk om duidelijk te hebben welke kosten voor de rekening komen van de verhuurder en welke van de huurder. Spreek dit van tevoren af, en laat het desnoods opnemen in het huurcontract. De verhuurder neemt de volgende kosten voor zijn rekening: kosten die verbonden zijn aan de eigendom van de woning, aan dienstverlening ten behoeve van de verhuurder, en aan het gebruik van het gebouw (riool- en huisvuilbelasting, elektriciteit, water). Ook is de verhuurder verplicht om alle reparaties voor zijn rekening te nemen die niet vallen onder de term “huurherstelling”. Ook de grondbelasting moet altijd betaald worden door de verhuurder. Mocht de verhuurder hier van willen afwijken, dan moet dat in het contract worden opgenomen, uiteraard met goedkeuring van de huurder.

Om niet voor verrassingen komen te staan is het belangrijk om gezamenlijk een plaatsbeschrijving te maken. Hierin staat voor welke beschadigingen aan de woning de huurder verantwoordelijk kan worden gehouden. De verhuurder en huurder moeten beiden aanwezig zijn (of vertegenwoordigd worden) bij het opstellen van de plaatsbeschrijving. Dit gebeurt voordat de huurder de woning betrekt, of in de eerste maand nadat hij is ingetrokken.

Energiecertificaat

Sinds 1 januari 2009 is het verplicht bij de verhuur van een woning een zogenaamd energieprestatiecertificaat te overleggen. Dit certificaat geeft aan hoe energiezuinig de woning is, en wat er nog aan verbeterd kan worden om de woning zuiniger te maken. Het energieprestatiecertificaat wordt toegekend door een erkende energieadviseur.