Energieneutraal wonen in België en het EPC: dit moet je weten

Net zoals dat in het Verenigd Koninkrijk het geval is, kent men in België ook het zogenoemde energieprestatiecertificaat. Het certificaat werd in 2008 in Vlaanderen ingevoerd, maar ook in Wallonië is het intussen gemeengoed geworden. Het energieprestatiecertificaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen en is in bepaalde situaties verplicht. Bovendien wordt de reglementering voortdurend verder aangescherpt om zo de ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te wonen, kracht bij te zetten. Ook in 2019 worden de regels opnieuw een stuk strenger. Geen onbelangrijke informatie voor jouw vertrek naar België.

Het energieprestatiecertificaat in België: wanneer is het verplicht?

In België is een energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop of de verhuur van een woningeenheid. Zo’n woningeenheid kan een woning of een appartement zijn, maar ook een studentenkamer of een vakantiehuis. Wel heeft de wetgever een aantal uitzonderingen voorzien waarbij er geen energieprestatiecertificaat noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de kortstondige verhuur van een vakantiehuis (< 2 maanden) of bij de verkoop van een woonboot.

Wat is er op het energieprestatiecertificaat weergegeven?

Het energieprestatiecertificaat, dat steeds tien jaar geldig is, moet verplicht opgesteld worden door een zogenoemde energiedeskundige type A. Het energie prestatiecertificaat bevat meestal zo’n vijf tot tien pagina’s. De belangrijkste waarde die erop wordt weergegeven, is de zogenoemde energiescore. Het is een kengetal dat het energieverbruik (kWh) weergeeft per vierkante meter per jaar. Het wordt ook visueel weergegeven opdat de potentiële koper of huurder eenvoudig de betekenis van die score kan afleiden. Bovendien worden er ook energiebesparende adviezen opgenomen en zijn een aantal administratieve gegevens weergegeven.

Wijzigingen aan het energieprestatiecertificaat in 2019

In 2019 komt men, in samenhang met de zogenoemde woningpas, met het vernieuwde energieprestatiecertificaat. Het belang van energiezuinige tips wordt hierbij nog groter. Bovendien zal men automatisch een prijsraming maken om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier zou de drempel voor de koper kleiner en kan men er bij het aanvragen van de hypothecaire lening meteen rekening mee houden.

Hierbij zal men de energiescore visueel ook opdelen in verschillende klassen. Die klassen zullen van F (ondermaats) tot A+ (energieneutraal) evolueren. Het vergelijken van energieprestaties tussen verschillende woningen wordt op die manier een stuk eenvoudiger. Het EPC legt echter geen link tussen het verbruik en de energiescore, omdat het bijvoorbeeld geen rekening houdt met het type verwarming. Wanneer je het overnamedocument voor de energieleverancier in orde maakt, kan je wel even de vorige afrekening opvragen. Zo beschik je wél over concrete informatie.

Energieneutraal tegen 2050

Het hoofddoel is om alle woningen tegen 2050 energieneutraal te maken. Het energieprestatiecertificaat moet hierbij vooral voor bewustwording zorgen en ook investeerders aanmoedigen om bestaande woningen en appartementen energiezuinig aan te passen. Het kadert natuurlijk in een bredere reglementering,  waarbij voornamelijk nieuwbouwwoningen steeds energiezuiniger moeten worden. Hiernaast zal men de komende jaren de regels met betrekking tot het EPC verder aanscherpen. Zo zal het ook verplicht worden voor de gemeenschappelijke delen van appartementen en voor kleine kantoren of winkels. Wel moeten die ambities nog omgezet worden in concrete wetgeving.