Huis kopen

België staat erom bekend dat huizen en grond een stuk goedkoper zijn dan in Nederland. Dat is alvast een prettig verschil met Nederland. Maar er zijn meerdere verschillen, en het is goed u daarvan op de hoogte te stellen voordat u een huis gaat kopen, of een eigen woning laat bouwen.

Een makelaar uitzoeken

U kunt bij het zoeken naar een huis in België een makelaar uit Nederland of België uitzoeken. Als u een Belgische makelaar in de arm neemt, vraag hem dan naar het erkenningsnummer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Hieraan kunt u erkende makelaar herkennen, want zonder dit nummer mag men in België het beroep van makelaar niet uitoefenen. Als u in contact treedt met de makelaar van de verkoper, vraag dan naar de zogenaamde mandat, het bewijs dat de makelaar bevoegd is het huis te verkopen.

Verschillen met Nederland

De aankoopprocedure in België is voor een groot deel hetzelfde als in Nederland. Maar niet alles is hetzelfde. Het is in België bijvoorbeeld gebruikelijk om een bodemattest bij te voegen bij het huis, een document dat aangeeft dat de grond niet is vervuild. Aan de onderhandse koopakte worden gewoonlijk geen ontbindende voorwaarden bijgevoegd, zoals men dat in Nederland pleegt te doen. Daarnaast is er een aantal dingen die voor Nederlanders misschien raar lijken. Zo is het oppervlakte van het huis en eventueel het perceel een indicatie, en dus niet exact de oppervlakte. De totale oppervlakte kan groter of kleiner zijn dan bij de verkoop is aangegeven. Het is daarom goed dit na te gaan. Ook is de eigenaar in België niet altijd verplicht om u op de hoogte te stellen van verborgen gebreken. U bent hier dus zelf verantwoordelijk voor. Mede daarom is het inschakelen van een goede taxateur erg belangrijk.

Het huis laten bekijken

Omdat de huizen in België voor ons gevoel vaak erg goedkoop zijn, wordt een woning of een stuk grond vaak als een ‘koopje’ gezien, en voelen we druk om het huis snel te kopen. Dit is onterecht, en het is belangrijk dat u het huis eerst goed bekijkt om te voorkomen dat u niet tegen onverwachte problemen aanloopt. Het is daarom verstandig om een taxateur in te schakelen. Een Belgische taxateur kan het meest praktisch zijn, omdat deze een goed inzicht heeft in de markt en ervaring met de problemen die zich voordoen met buitenlandse kopers.

Aankoopprocedure

In België verloopt de aankoopprocedure van een huis in drie stappen. De eerste stap is de optie, waarin de koper en de verkoper een prijs vasstellen. De kopende partij kan dan beslissen om tot de koop over te gaan of er vanaf te zien. Als de partijen het eens zijn wordt overgegaan op de tweede stap: de compromis de vente. Hiermee wordt de koop bevestigd, vergelijkbaar met wat we in Nederland een voorlopig koopcontract noemen. Hierbij is de koop dus niet langer vrijblijvend, maar verbindt de koper zich aan de aankoop. Wordt er toch nog afgezien van de aankoop van de woning, dan komen hier kosten bij kijken. Binnen voer maanden na ondertekening van de compromis de vente wordt overgegaan op de laatste stap: de ondertekening van de notariële akte. Hiermee is de aankoop afgerond.

Advies van een bank

Als u wilt weten welke expert u het beste kunt inschakelen, zijn er vaak Nederlandse banken die u daarme kunnen helpen. Veel Nederlandse banken hebben een emigratieservice, en kunnen u van dienst zijn bij verschillende aspecten van de verhuizing.