Hypotheek

Als u een huis gaat kopen of een huis gaat laten bouwen in België dan wil u daar waarschijnlijk een hypotheek voor geven. Zoals bij veel zaken wanneer u emigreert geldt dat het verstandig is om u hier van tevoren in te verdiepen. Wij zetten alvast een aantal zaken voor u op een rijtje.

Nederlandse of Belgische bank?

U kunt natuurlijk kiezen om een hypotheek (woonkrediet) af te sluiten bij een Belgische bank, maar dat hoeft niet. Het is namelijk ook mogelijk om dat bij een Nederlandse bank te doen. Fiscaal zit er weinig verschil in de hypotheken, althans niet meer dan tussen Nederlandse banken onderling. U doet er daarom goed aan om zowel Nederlandse als Belgische hypotheekverstrekkers met elkaar te vergelijken. Dit kan uiteraard ook door een onafhankelijke hypotheekadviseur worden gedaan. Belgische banken hebben soms meer inzicht in de Belgische markt dan Nederlandse banken, maar over het algemeen hebben Nederlandse banken ook een afdeling gespecialiseerd in de buitenlandse situatie, en zijn ze bovendien bekend met de moeilijkheden die gepaard gaan met verhuizen naar een ander land.

Zaken omtrent de hypotheek

Naast dat looptijden en rentetarieven kunnen verschillen, moet u rekening houden met andere zaken. Zo is het verstandig na te gaan wat de voorwaarden zijn bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van u of uw partner. Dit zijn namelijk zaken die in België vaak anders geregeld zijn dan in Nederland. Zorg er daarom voor dat u hiervan op de hoogte bent. De voorwaarden verschillen uiteraard per hypotheek verstrekker.

Hypotheekvormen in België

In België kent men de volgende hypotheekvormen.
• Annuïteitenhypotheek: constante maandlast met maandelijks veranderende aflossing;
• Aflossingsvrije hypotheek: er wordt geen aflossing betaald maar enkel rente over de hypotheekschuld;
• Lineaire hypotheek: maandelijkse aflossing en teruglopende interestbetaling;
• Garantiehypotheek: bestaande uit de hypotheekrente en een maandelijkse premie aan de garantieverzekering;
• Levenhypotheek: maximaal belastingvoordeel doordat u niets aflost maar alleen een spaarpremie betaalt;
• Beleggingshypotheek: ook hierbij wordt de hypotheek niet afgelost, maar betaalt u een premie die wordt belegd in beleggingsfondsen;
• Effectenhypotheek: aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een maandelijkse inleg in effecten (aandelen). Met het verwachte rendement wordt de hypotheek uiteindelijk volledig of gedeeltelijk afgelost;
• Hybride hypotheek: een combinatie van meerdere van de genoemde hypotheekvormen, aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen.

Het kan ook zijn dat u in België gaat wonen maar in Nederland werkzaam blijft. U blijft dan ook inkomstenbelasting betalen in Nederland. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om een hypotheek voor het onroerend goed in België te verkrijgen tot 125% van de vrije verkoopwaarde / aankoopwaarde. Anders dan in Nederland geldt hierbij niet de beperking van 4,5 x het bruto jaarinkomen.

Als u in België woont en in Nederland uw inkomsten verdient, kunt u voor de belastingen beschouwd worden als een inwoner van Nederland. U krijgt dan ook alle fiscale voordelen (kortingen en aftrekmogelijkheden) die u zou krijgen als u in Nederland zou wonen. Een voorbeeld hiervan is de hypotheekrenteaftrek. U mag de betaalde hypotheekrente voor uw woning in België fiscaal in mindering brengen op uw inkomen uit Nederland.

Onafhankelijk advies

U krijgt dus te maken met constructies voor hypotheken die onderling verschillen, met verschillende banken, en er zijn speciale regelingen voor wonen en werken in twee landen. Het kan dus verstandig zijn om onafhankelijk advies in te winnen. Sommige hypotheekadviseurs zijn gespecialiseerd in emigratie-vraagstukken.