Onderwijs in Vlaanderen

Wanneer u kinderen heeft en u bent van plan om te emigreren naar Vlaanderen, dan is het wellicht verstandig om te weten hoe het onderwijssysteem in Vlaanderen in elkaar steekt. Uiteraard is het vinden van een passend huurhuis of koophuis belangrijk, maar ook het vinden van een geschikte onderwijsinstelling voor uw kinderen is van groot belang. Informatie over de verschillende instellingen in Vlaanderen hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.

Basisschool

Het basisonderwijs in Vlaanderen bestaat uit het kleuteronderwijs tezamen met het lageronderwijs. Kinderen tussen de 2.5 en 6 jaar oud behoren tot het kleuteronderwijs, kinderen ouder dan 6 jaar behoren tot het lageronderwijs. Kinderen vanaf 6 jaar zijn in België leerplichtig en worden derhalve geacht naar school te gaan.

Buitengewoon Onderwijs

Naast het reguliere basisonderwijs is er voor kinderen die een lichamelijke ofwel een verstandelijke beperking hebben, de mogelijkheid om naar het Buitengewoon Onderwijs te gaan. Bij deze onderwijsinstellingen zijn de klassen kleiner en er zijn verschillende bijzondere middelen beschikbaar voor de gehandicapte kinderen.

Voortgezet onderwijs

Kinderen die studeren aan het voortgezet onderwijs zijn normaliter tussen de 12 en 18 jaar oud. Het voortgezet onderwijs in Vlaanderen is opgedeeld in drie graden, elke graad duurt twee jaar:

Eerste graad:
In de eerste graad dienen de leerlingen te kiezen uit een divers keuzepakket. Aan het einde van het tweede jaar wordt er een scheiding gemaakt tussen de theoretische en praktijk gerichte richtingen.

Tweede graad:
Vanaf de tweede graad zijn er vier mogelijke richtingen; algemeen, techniek, kunst en de beroepsrichting.

Derde graad:
Nadat de tweede graad afgerond is, wordt de leerling in de derde graad klaargestoomd voor een vervolgstudie.

Hbo en Universiteiten

De hogescholen en universiteiten in Vlaanderen bieden de mogelijkheid om een bachelor of master opleiding te volgen. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina studeren in België.

Onderwijs voor volwassenen

Naast het reguliere onderwijs zijn er verschillende mogelijkheden voor volwassenen om door middel van een cursus een erkend diploma te behalen.
Het onderwijs voor volwassenen is opgedeeld in drie niveaus; het basis, secundair- en hoger beroepsonderwijs:

Basis beroepsonderwijs:
Veel mensen in Vlaanderen hebben moeite met lezen en schrijven. Juist voor deze mensen is het basisonderwijs voor volwassenen zeer geschikt. De aangeboden cursussen richten zich op het verbeteren van de bovengenoemde basisvaardigheden.

Secundair beroepsonderwijs:
Het secundair beroepsonderwijs voor volwassenen biedt de mogelijkheid om alsnog een diploma van het reguliere onderwijs te verwerven.

Hogerberoepsonderwijs:
Het daaropvolgend hoger beroepsonderwijs voor volwassenen biedt de mogelijkheid tot het verwerven van een erkend certificaat. Het niveau van dit onderwijs bevindt zich tussen een secundaire en een bachelor scholing in.