Belasting in Belgie

België wordt ook wel het belastingparadijs genoemd. Echter dit geldt alleen voor de mensen die niet werken en wel veel geld hebben. De mensen die wel werken in België betalen over het algemeen erg hoge belastingen. België hanteert één van de hogere tarieven ter wereld. Wanneer u woont in België en u ontvangt inkomsten vanuit België, dan dient u ook in België belastingen af te dragen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het afdragen van belasting in België.

Uitzonderingen

Normaliter zult u belasting betalen in België, er zijn echter een aantal uitzonderingen:
• Wanneer u niet langer dan 183 dagen per jaar in België verblijft en uw werk niet in België is gevestigd.
• Wanneer u voor de Nederlandse overheid in België werkt.
• Wanneer u als leraar werkzaam bent in België. U zult dan voor een periode van hoogstens twee jaar belasting blijven betalen in Nederland.

Soorten belasting

In België zijn er drie soorten inkomstenbelastingen.

• Belasting op personen
• Belasting op vennootschappen
• Belasting op rechtspersonen

Het betalingsjaar begint op 1 januari en loopt t/m 31 december.

Tarieven

Hoe meer u verdient hoe meer u af zult moeten staan aan de belasting in België. In België kent men vijf inkomensschijven, per schijf gaat het percentage omhoog. Hieronder hebben wij voor u de vijf schijven van het jaar 2010 opgesomd (het aanslagjaar is het jaar 2011).

Schijven (netto inkomen) – Tarieven
0 – 7900 euro – 25%
7900 – 11.240 euro – 30%
11.240 – 18.730 euro – 40%
18.730 – 34.330 euro – 45%
34.330 euro – 50%

Schriftelijk

Wanneer u er voor kiest om schriftelijk uw belastingsaangifte te doen, dan dient u het daarvoor bestemde belastingaangifteformulier zorgvuldig in te vullen. U zult het formulier moeten voorzien van de correcte gegevens, de juiste datum en uw handtekening. Daarna zult u het formulier op moeten sturen naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Online

U kunt er in België ook voor kiezen om online uw belastingsaangifte te doen. U kunt dit doen door naar deze website te gaan. Om van deze service gebruik te kunnen maken dient u een eID te hebben. ‘eID’ staat voor elektronische identiteitskaart. U kunt deze kaart vergelijken met de Nederlandse DigiD. Wanneer u deze eID heeft, hoeft u alleen nog maar op de website de richtlijnen te volgen om uw aangifte te voltooien.

Partners

Wanneer u getrouwd bent of wanneer u volgens de wet samenwoont, dan zult u gezamenlijk de formulieren in moeten vullen. U zult dan ook gezamenlijk belast worden.

BTW

In Nederland betaalt u meestal 21% BTW over de producten die u koopt. In België is dit percentage net zo hoog.