Kinderbijslag in Belgie

In de vorm van kinderbijslag komt de Nederlandse overheid u tegemoet in de kosten die het opvoeden van een kind met zich meebrengt. De leeftijd van uw kind bepaalt hoeveel kinderbijslag u ontvangt. Wanneer u naar België gaat verhuizen is het mogelijk om deze kinderbijslag mee te nemen of u kunt aanspraak maken op de Belgische kinderbijslag. Bijna ieder kind wonende in België komt in aanmerking voor kinderbijslag. Iedere maand wordt deze kinderbijslag uitbetaald totdat uw kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Op deze pagina kunt u informatie vinden betreffende de kinderbijslag in België.

Nederlandse kinderbijslag

Wanneer u en uw partner beiden inkomsten vanuit Nederland ontvangen dan heeft u, wanneer u in België woont nog altijd recht op kinderbijslag vanuit Nederland. Ook de tegemoetkoming voor de kinderopvang wordt door de Nederlandse overheid doorbetaald wanneer u in België woont. Verder hebben uw kinderen, wanneer zij gaan studeren aan een HBO of Universiteit in Vlaanderen, Nederland of Duitsland, recht op studiefinanciering vanuit Nederland. Voor meer informatie kunt u kijken op studeren in België.

Belgische kinderbijslag

Werkt één van u beiden in Nederland en één in België dan komt u in aanmerking voor de Belgische kinderbijslag regeling. Bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, ook wel afgekort als RKW, kunt u deze bijslag aanvragen. Mocht het zo zijn dat de Nederlandse bijslag hoger is dan die in België, dan ontvangt u een aanvullende bijslag vanuit Nederland. Ook wanneer u een pleegkind of geadopteerd kind heeft, kunt u kinderbijslag aanvragen.

Kinderen met een beperking

Heeft u een kind met een verstandelijke of geestelijke beperking, dan komt u in aanmerking voor een toeslag bovenop de reguliere kinderbijslag. Deze kunt u ontvangen totdat uw kind de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft. Een arts van de FOD Sociale Zekerheid zal de beperking van uw kind evalueren en aan de hand daarvan wordt de hoogte van de toeslag berekend. De arts zal zijn evaluatie baseren op de volgende drie punten:
• De gevolgen van de geestelijke en of lichamelijke beperking;
• In hoeverre kan uw kind deelnemen aan de hedendaagse maatschappij en dagelijkse activiteiten;
• In welke mate moet het gezin zich aanpassen.

Hoeveel?

In België bedraagt de basisbijslag per maand in 2012:

Voor uw eerste kind € 88,51
Voor uw tweede kind € 163,77
Voor ieder opvolgend kind € 244,52

De bovengenoemde bedragen zijn enkel de basisbijslagen. Wanneer uw kinderen de leeftijd 6, 12 en/of 18 bereiken zult u een extra maandelijkse toeslag ontvangen. Deze toeslag is als volgt:

• € 30,75 wanneer uw kind de leeftijd van 6 jaar bereikt
• € 46,98 wanneer uw kind de leeftijd van 12 jaar bereikt
• € 59,74 wanneer uw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt